Workshop Persoonlijk Leiderschap

Workshop Persoonlijk Leiderschap

De definitie van persoonlijk leiderschap

Wat persoonlijk leiderschap is, is niet geheel eenduidig te zeggen. Zo zijn er verschillen in bijvoorbeeld het perspectief van waaruit er naar persoonlijk leiderschap wordt gekeken. Het Nederlands woordenboek geeft voor persoonlijk leiderschap de volgende betekenis: ‘Leider zijn over de eigen persoon, oftewel de eigen zelf’.

Wanneer we naar persoonlijk leiderschap kijken vanuit een management of HR perspectief hanteer ik de volgende definitie van Houghton & Neck (2002): ‘Een proces waarbij mensen zichzelf beïnvloeden om de juiste sturing en motivatie te vinden om gewenst gedrag te vertonen’.

Wanneer we naar persoonlijk leiderschap kijken vanuit een psychologisch perspectief hanteer ik de volgende definitie van Goleman en collega’s (2002): ‘De mate dat iemand inzicht heeft in zichzelf en sturing kan geven aan zijn of haar eigen gedrag, emoties en vaardigheden. Deze definitie heeft, meer dan de management definitie, te maken met emotionele intelligentie.

Persoonlijk Leiderschap en duurzame inzetbaarheid

Volgens de bekende auteur Stephen Covey, die schrijft over management, gaat persoonlijk leiderschap over het benutten van de volledige potentie van werknemers en zet het mensen in hun eigen kracht. Mensen die persoonlijk leiderschap bezitten of ontwikkelen, zullen dan ook meer vanuit intrinsieke motivatie gaan werken, wat goed is voor de duurzame inzetbaarheid en effectiviteit van het personeel. Om deze reden zien werkgevers dan ook steeds vaker dat nieuwere managementvormen, waarin teams autonomer functioneren of zelfs zelfsturend zijn, hun vruchten afwerpen. Persoonlijk leiderschap wordt daardoor tevens steeds belangrijker. Om vanuit intrinsieke motivatie te kunnen functioneren is het namelijk van belang dat mensen oefenen en leren om zichzelf te kunnen aansturen.

Training Persoonlijk Leiderschap in de Achterhoek en Liemers

Tijdens deze workshop maak ik leiderschapsgedrag van werknemers inzichtelijk. Met behulp van de communicatiemodellen en teamprofielen, zoals het DISC-model, belichten we sterke kanten en kijken we waar uitdagingen liggen. De focus ligt hierbij op coaching met betrekking tot het aansturen van jezelf en leiding nemen in het eigen leven. Ook in de training effectief communiceren komt persoonlijk leiderschap naar voren omdat persoonlijk leiderschap een vereiste is bij goede en constructieve communicatie. Naast het DISC model, is een erg creatieve werkwijze, werken met kernkwaliteiten.

Samenwerken binnen jouw team met kernkwaliteiten

Vraagstukken waar we binnen organisaties aan werken worden steeds ingewikkelder en complexer. Het is daarom steeds vaker noodzakelijk om samen te werken met verschillende disciplines. En samenwerken kan lastig zijn. Dankzij de Ofman kernkwadranten kun je inzicht krijgen in jezelf, samenwerkingen die je aangaat, en kun je bewuster teamleden kiezen die bij jou passen.

Een voorbeeld van Persoonlijk Leiderschap

Bij het werken met de hierboven genoemde kernkwaliteiten, nemen we de kwaliteit empathie als voorbeeld. Stel, we hebben met behulp van het DISC model een rapport met informatie over gedragingen van jezelf ontwikkeld. Met DISC krijg je namelijk inzicht in wat je zogenoemde sterke kanten en valkuilen zijn. Stel dat je op ‘Sociaal’ erg hoog scoort, dan betekent dit dat je empathisch bent. Bij echter teveel van deze eigenschap wordt empathie misschien overbezorgdheid. Omdat je zo invoelend bent kán het zijn dat je geen knopen door kunt hakken en dat je geen stappen zet naar de werkgever. Dit kan een leerdoel van persoonlijk leiderschap zijn; je verder ontwikkelen in het maken van keuzes. Een uitdaging ligt hier voor de leidinggevende en de werknemer, knopen doorhakken of grenzen stellen. Zowel werken met kernkwaliteiten als DISC zijn creatieve werkvormen.

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo
Waarmee kan ik je helpen?