Effectief Communiceren

Effectief communiceren binnen bedrijven

“Mijn collega laat me nooit uitpraten en daardoor ontstaan er steeds irritaties.”

“Mijn collega geeft me altijd opdrachten en ik moet ze gelijk uitvoeren, ik ben zijn slaaf niet!”

Zijn dit soort quotes herkenbaar? Overweeg dan de training Effectief Communiceren waarin medewerkers meer leren over assertiviteit en persoonlijk leiderschap. De training zorgt ervoor dat personeelsleden constructiever reageren in werksituaties (zoals in de voorbeelden hierboven) en leren dat een gesprek te sturen is. Uiteindelijk leidt dit tot betere samenwerking en meer begrip voor elkaar. Bovendien stimuleert de training het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid en het beter bewaken van grenzen. Door medewerkers te leren om beter naar zichzelf en anderen te luisteren en ze handvatten te geven voor op welke manier zij naar anderen kunnen communiceren, investeer je in de rest van hun (werkende) leven; álles is immers communicatie!

Voordelen – Wat draagt effectieve communicatie bij aan jouw team bij?

Tijdens de training Effectief Communiceren maken medewerkers kennis met verschillende communicatiestijlen; assertiviteit, sub assertief of agressief reageren. Ook komt non-verbaal gedrag aan bod en besteden we aandacht aan dat iedereen op een andere manier communiceert. Deelnemers krijgen hierdoor handvatten om de regie in eigen handen nemen en op te komen voor henzelf zonder een ander te kwetsen. Met andere woorden, ze leren assertiever te zijn (Schouten & Nellessen). Door teamleden te leren assertiever te zijn schatten ze zichzelf op waarde en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Op deze manier durven personeelsleden hun mening op een daadkrachtige manier te formuleren, zijn ze zichtbaarder binnen de organisatie, zijn ze in staat grenzen te stellen aan onacceptabel gedrag en kunnen ze effectieve, constructieve feedback geven op anderen. Deze vormen van effectieve communicatie zorgen voor duidelijkheid, initiatief, productiviteit en waardering. Teamleden raken beter op elkaar ingespeeld en weten beter wat ze aan elkaar hebben.

Tijdens de training Effectief Communiceren zien werknemers tevens in dat iedereen anders is en anders communiceert. Dit komt doordat elk mens op verschillende manieren leert communiceren. Hoe mensen met anderen omgaan hangt dus af van ervaringen en wat mensen hebben meegemaakt. Soms verloopt communicatie door onderlinge verschillen niet optimaal maar door de ontwikkeling van wederzijds begrip, actief te leren luisteren en het geven van feedback kunnen verschillende teamleden elkaar juist erg versterken. De samenwerking en het vertrouwen verbeteren en dit levert meer werkgeluk op.

Werkwijze – Effectief Communiceren in teams

De training Effectief Communiceren bezit een opbouw en wordt in overleg op maat gemaakt. In 8 bijeenkomsten van twee uur óf vier dagdelen leren medewerkers gaandeweg stil te staan bij eigen ervaringen en van daaruit het gesprek aan te gaan. Het is van belang dat elke deelnemer gemotiveerd en met een persoonlijk(e) leervraag en leerdoel aan de training begint. Uiteraard bied ik hierin begeleiding. We starten met aandacht voor basisvaardigheden in communicatie. Denk hierbij aan luisteren en dingen waar men op moet letten bij het voeren van een gesprek. Luisteren is meteen één van de moeilijkste vaardigheden. Vaak kan iemand niet uitpraten doordat hij of zij onderbroken wordt en dat maakt dat een gesprek een hele verkeerde kant op kan gaan. Luisteren en opletten vormen dan ook de belangrijkste vaardigheden in effectieve communicatie en het voorkomen van miscommunicatie. In de volgende fase gaan we aan de slag met het omgaan met complimenten, feedback geven en ontvangen, onderhandelen en wensen uiten. Daarna worden de verschillende communicatievormen besproken én geoefend. De gehele training is een combinatie van een beetje theorie en veel gezamenlijke oefening en uitwisseling van ervaringen.

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo
Waarmee kan ik je helpen?