Reactiepatronen

Inzicht in Reactiepatronen

Emotionally Focused Therapy draagt bij aan de emotionele en gedragsmatige balans binnen teams, relaties,werk en het leven in het algemeen. Met behulp van EFT methodiek leren werknemers om contact te maken met onderliggende emoties en om hun eigen gedrag te analyseren. Iedereen reageert vanuit een eigen referentiekader en met EFT onderzoeken mensen waarom ze doen zoals ze doen. Zo krijgen medewerkers inzicht in hun eigen communicatiepatronen maar ook in die van hun collega’s. Door begrip voor elkaar en duidelijke communicatie te stimuleren, luisteren werknemers beter naar elkaar, staan ze meer open naar elkaar en werken ze beter samen. Bovendien zijn ze beter in staat te herkennen en aan te geven welk soort gedrag zij nodig hebben van anderen, zoals begrip of een luisterend oor.

VOORDELEN – Wat draagt EFT aan jouw team bij?

Communicatiepatronen zijn aangeleerd gedrag en komen in verschillende situaties met anderen vaak op dezelfde manier tot uiting. Emotionally Focused Therapy stimuleert werknemers om te ontdekken hoe zij vroeger hebben geleerd te reageren op anderen in en in hoeverre die reacties in het heden nog constructief zijn. Hierbij spelen het beeld dat mensen hebben van zichzelf en van de ander een belangrijke rol. Inzicht in wat bepaalde situaties met personen doen helpt om negatieve patronen te doorbreken en om te vormen tot iets positiefs. Dit stimuleert goede, constructieve reacties op bepaalde, vaak terugkerende situaties wat leidt tot duurzame inzetbaarheid door betere communicatie, meer werkgeluk, vitaler en productiever personeel, flexibiliteit, motivatie en zelfbewustzijn.

TOEPASSING – Een voorbeeld van reactiepatronen

In een werkrelatie bestaat een zogenaamde verbindingscirkel (zie afbeelding). De verbindingscirkel representeert de manier waarop collega’s zich tot elkaar verhouden op basis van hun emotie en gedrag, en kan zowel positief als negatief werken. De manier waarop collega’s zich tot elkaar verhouden kan met karaktereigenschappen te maken hebben, maar ook persoonlijke achtergronden, opvoeding en ouders met een voorbeeldfunctie kunnen van invloed zijn op hoe iemand zich met een ander verbindt. Als samenwerking niet goed verloopt binnen een werkrelatie, kan de verbindingscirkel tussen collega’s negatief van aard zijn. Er ontstaan discussie en destructieve reacties wat ervoor zorgt dat er geen oplossingen komen. Wanneer werknemers deze communicatie- en gedragspatronen niet onder de loep nemen, begint hetzelfde ‘cirkeltje’ bij een soortgelijke situatie dus weer van voor af aan. Met behulp van EFT kan constructieve communicatie in de toekomst gewaarborgd worden en worden negatieve patronen doorbroken.

WERKWIJZE – EFT in teams

In mijn EFT-workshoptraining ontdekken werknemers hoe zij vroeger hebben geleerd te reageren op anderen in bepaalde situaties en wordt er gekeken naar in hoeverre deze communicatiepatronen in het heden nog constructief zijn. Het mooiste is om dit samen te bespreken en te delen. Met behulp van de verbindingscirkel leren werknemers elkaars patronen beter te begrijpen waardoor ze beter naar elkaar luisteren en opener staan naar elkaar. Vanuit deze workshop bied ik de mogelijkheid om op basis van maatwerk trajecten faciliteren. Deze op maat gemaakte trajecten zijn zowel individueel als op teamniveau af te nemen.