Individuele coaching

Individuele coaching en trajecten

Wanneer iemand met (werkgerelateerde) psychologische klachten bij mij aanklopt, kijk ik eerst naar de hulpvraag van deze persoon. Op basis daarvan stel ik een maatwerk traject op. Hierbij maak ik gebruik van diverse theorieën en methodieken. De combinatie hiervan heet eclectisch werken.

Individuele coaching

Wanneer iemand klachten heeft die goed op te lossen of te behandelen zijn met een op een-gesprekken of therapieën, dan neem ik individuele coachingsgesprekken op in het plan van aanpak. Ik bied individuele coaching bij:

  • Chronische stress en burn-out
  • Psychologische veerkracht
  • Traumatische ervaringen

Coaching bij chronische stress en burn-out

Iedereen wil graag gelukkig zijn op het werk en werk doen waar men energie van krijgt. Maar vaker dan we willen is werkgeluk slechts beperkt of helemaal niet aanwezig. De afwezigheid van werkgeluk wordt vaak veroorzaakt door het hebben van chronische (lang aanhoudende of niet verdwijnende) (werk)stress of een burn-out. Klachten die horen bij chronische stress of burn-out zijn op hun beurt vaak werk gerelateerd, maar kunnen ook ontstaan door ziekte in gezin of familie en mantelzorgtaken of andere life events. Mensen met chronische stress of een burn-out zijn bijvoorbeeld al een lange tijd gespannen, ze voelen veel onrust, ze slapen slecht, hun concentratie is weg, ze hebben een kort lontje en/of ze ervaren (hoge) werkdruk. Wanneer dit gebeurt is het belangrijk hiermee aan de slag te gaan. Dat kan door middel van een op een gesprekken.

Na een intakegesprek waarin we samen kijken naar jouw klachten maken we afspraken en werken we stapsgewijs naar herstel toe. Dit doen we aan de hand van de CSR methode: Chronische Stress Reversal. Meer hierover lees je op deze pagina over begeleiding bij chronische stress.

Coaching voor veerkracht met ACT

Met deze training (Acceptance Commitment Therapy) help ik mensen om op een flexibele, effectieve manier om te gaan met tegenslagen, problemen en obstakels. Een individueel coachingstraject kan hierbij helpen. Met behulp van verschillende technieken geef ik handvatten om effectief om te gaan met stress, spanning en angsten (op de werkvloer).

Met ACT leer je vooral bewuster in het leven te staan. Op het moment dat je vastloopt in een situatie of met tegenslagen moet omgaan, kun je bij jezelf nagaan wat je nodig hebt vanuit de zes onderdelen vanuit ACT. Vervolgens pas je je inzichten over wat je nodig hebt toe en ervaar je meer rust bij de moeilijke situatie.

Coaching bij trauma met EMDR

Gebeurtenissen in iemands leven creëren herinneringen. Wanneer herinneringen een blijvend negatief effect op iemands leven hebben, worden die traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn heftige emoties, levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Traumatische herinneringen kunnen ook in het dagelijks leven opspelen en vaak is het zinvol om een trauma effectief te verwerken zodat het je niet (dagelijks) belemmert.

Dat kan met behulp van EMDR. EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Letterlijk vertaald betekent EMDR: “door oogbeweging opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenis(sen), deze verwerken door ontlading van de emotionele reacties.” Het is een volwaardige en effectieve behandelmethode die ik toepas op individueel niveau. De therapie kan al snel werken, hoewel het aantal sessies per situatie verschillend is. De resultaten zijn vaak erg positief.

Trajecten op maat

Het komt regelmatig voor dat iemand zich na een individueel traject goed kan doorontwikkelen in groepsverband. Ook het omgekeerde is mogelijk, namelijk doorontwikkeling in een op een gesprekken na al een groepstraining te hebben gevolgd. Daarom bekijken we altijd samen wat goede vervolgstappen zijn na een traject. Ben je benieuwd hoe dit werkt? Lees dan een voorbeeld van iemand die eerst een individueel succesvol afrondde en vervolgens kon doorgroeien door te mee te doen aan een groepstraining.

Offerte aanvragen

Ben je benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op voor een offerte op maat.

Contact

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo
Waarmee kan ik je helpen?