Eclectisch werken

De combinatie van verschillende theorieën en methodieken

Wanneer cliënten hun traject bij mij afronden, voeren we altijd samen een eindgesprek. Dan blikken we terug op het traject, kijken we naar de ontwikkeling van die persoon en spreken we over de toekomst.

Een gouden klomp van waardering

Van één cliënt, een zorgmedewerker van Liemerije, kreeg ik als blijk van waardering een gouden klomp (zie foto). De feedback die ik kreeg was:

‘Bedankt voor het vertrouwen in mij tijdens mijn periode van mijn burn-out. Door jouw individuele gesprekken en de cursus ‘En nu ik!’ heb ik meer zelfvertrouwen en inzicht in mezelf gekregen. Bedankt dat je altijd naar mij hebt geluisterd en mij de tools hebt aangereikt om een betere versie van mezelf te worden door middel van de ACT-methode. Deze methode ga ik zeker blijven toepassen in mijn werk en privé situaties. Je geeft mij een goed gevoel van wederzijds respect en vertrouwen, wat ik heel erg waardeer. Ik zal dit altijd met mij meedragen in mijn leven. Nu moet ik het zelf gaan doen, in het begin had ik nooit gedacht dat ik het kon, maar door jou weet ik dat ik het kan en er ook mag zijn! Heel erg bedankt voor al je geduld en voor alles!’

Van intake naar maatwerk

Deze cliënt startte eerder dit jaar met een individueel traject, maar daarna verwees ik deze persoon ook door naar de groepstraining ‘En NU Ik!’. De oorzaak van dat mensen vastlopen in hun privéleven en/of werksituatie, kan uiteenlopende redenen hebben. Daarom is het belangrijk om maatwerk verrichten, zodat een ontwikkelings- of zorgtraject aansluit bij de persoon of de organisatie. Iemands hulp- of ontwikkelvraag is vaak zeer divers bij de aanvang van een traject. Tijdens de intake onderzoek ik dan ook eerst wat er speelt. Vervolgens werken we met behulp van verschillende theorieën en methodieken aan de hulp- en ontwikkelvraag.

Eclectisch werken

Het toepassen van verschillende methodieken en theorieën heet eclectisch werken. Een aantal voorbeelden van theorieën en methodieken die ik combineer zijn:

  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT), om meer veerkracht te ontwikkelen vanuit de positieve psychologie.
  • Emotional Focussed Therapy (EFT), een therapie ontwikkeld op basis van de hechtingstheorie. Hiermee leren mensen zien hoe communicatie- en reactiepatronen zich ontwikkelen en waarin ze binnen werk- en privé situaties vastlopen.
  • Eye Movement Reprocessing Desensitization (EMDR), een methodiek die ik gebruik bij het verwerken van trauma’s. Deze vorm van therapie kan ook helpen bij het leren omgaan met toekomstige situaties, zodat men die niet blijft vermijden.
  • Chronic Stress Reversal (CSR), het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress. Het is een methode die ik inzet bij burnout(klachten) en stresscoaching. CSR gaat uit van een psycho-biologische aanpak van stressklachten en burn-out. Dat betekent coaching op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche.

Doorverwijzing naar andere werkmethoden

Naar mate personen wat verder in hun traject zitten, komen vaak situaties aan het licht rondom communicatie. In dat geval verwijs ik ze, net als de cliënt van de gouden klomp, door naar mijn groepstraining ‘En Nu Ik!’. In die training leren mensen effectiever te communiceren. Deelnemers zijn vaak onzeker over zichzelf, ze durven geen feedback te geven en gaan dit daarom uit de weg. Ook omgaan met complimenten vinden veel mensen lastig en goed luisteren blijkt vaak de moeilijkste vaardigheid. De groepstraining helpt ze betere communicatievaardigheden te ontwikkelen en doordat mensen mij kennen is de drempel om door te stromen naar een ander traject in mijn praktijk niet zo hoog.

Soms gebeurt een doorverwijzing naar een andere werkmethode ook in omgekeerde richting. Iemand volgt bijvoorbeeld eerst de groepstraining ‘En NU Ik!’ en wil vervolgens nog een individueel traject.

De kracht van groepstraining

De kracht van een groepstraining is dat deelnemers elkaar stimuleren om te leren. Door ervaringen te delen ervaren zij veel herkenning bij de verhalen van anderen. Dat werkt ondersteunend en heeft een sterke uitwerking op persoonlijk leiderschap. Het werken in groepen is daardoor ook erg inspirerend voor mij omdat deelnemers leren van elkaar.

Het effect

Bij de afrondingsgesprekken met de cliënten die zowel een individueel traject als de training ‘En Nu Ik!’ hadden gevolgd, kwam naar voren dat er veel was geleerd. Eén deelnemer durfde nu onder andere op een rustige manier feedback te geven aan collega’s en had geen moeite (meer) met het brengen van slecht nieuws. Diegene nam zelf de controle over het leven en ontwikkelde persoonlijk leiderschap. Een andere deelnemer had door EMDR zijn trauma’s verwerkt. Hij voelde minder stress en spanning op zijn werk en durfde beter grenzen te stellen.

Traject op maat

Ben je benieuwd hoe een traject op maat jou of jouw medewerkers kan helpen? Neem gerust contact met mij op! Dan bespreken we welke dingen er spelen en hoe ik daarbij kan helpen.

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo
Waarmee kan ik je helpen?