Belang van duurzame inzetbaarheid

Waarom is werken aan duurzame inzetbaarheid belangrijk?

De hedendaagse maatschappij vraagt veel van mensen. Economische en technologische ontwikkelingen vragen om flexibiliteit. Mensen moeten steeds langer doorwerken waardoor de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Bovendien willen mensen ook graag een zinvol en gelukkig leven. Aangezien mensen gemiddeld 60% van hun tijd op hun werk besteden is het dus van belang dat zij zich er gelukkig en gewaardeerd voelen. Dit gevoel kan worden versterkt door aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid.

Mensen kunnen met de juiste handvatten, waardering en bedrijfscultuur langer én gelukkiger doorwerken. Op de lange termijn zorgt werken aan duurzame inzetbaarheid voor veel positieve effecten. Voordelen van duurzaam inzetbare werknemers zijn onder andere het behoud van kennis, een lager ziekteverzuim en meer werkgeluk bij werknemers.