Begeleiding van Teams

Begeleiding van Teams binnen Bedrijven

Bij bijna elk bedrijf is sprake van samenwerking binnen teams. Er zitten vaak verschillende persoonlijkheden in een team van medewerkers. Communicatie en samenwerking kunnen dan een uitdaging zijn. Wanneer bedrijven ondersteuning nodig hebben bij het werken in teams en de verschillende teamdynamieken, help ik in de rol van teamondersteuner of teamcoach of intervisie begeleider. Ik kijk naar hoe personen elkaar beïnvloeden in hun samenwerking. Belangrijk is om samen doelen te bepalen. Gaat het om team doelen of individuele doelen of gaat het om casusbespreking, heb je vragen hierover neem dan gerust contact op.

Wat is teamondersteuning?

Bij de begeleiding van teams binnen bedrijven geef ik handvatten voor de verbetering van samenwerking op een goede en professionele manier. Ik richt me op de verbetering van de prestaties van een team en daarbij houd ik de behoeften en ideeën van individuele personen ook in de gaten. Ik bespreek met zowel de organisatie als de werknemers welke problemen er ontstaan en welke vragen er zijn, en op basis daarvan stemmen we af wat er nodig is ter ondersteuning en begeleiding van een of meerdere teams:

  • Stap 1 is in het in kaart brengen van struikelblokken binnen een team en het vaststellen van het doel dat we willen bereiken
  • Stap 2 is inventariseren wat de leidinggevende of werkgever uit de teamondersteuning wenst te halen
  • stap 3 is bekijken wat de teamleden graag willen. Willen medewerkers bijvoorbeeld vooral leren om beter samen te werken en functioneren of willen ze meer van elkaar leren?

Wat zijn de voordelen van teamcoaching?

Teamcoaching en begeleiding van teams heeft een aantal voordelen. Zo zorgt het ervoor dat teamleden beter leren samenwerken en efficiënter werken. Dit leidt ertoe dat er minder tijd wordt verspilt. Bovendien draagt een traject als teamondersteuning bij aan het werkgeluk dat medewerkers ervaren.

Heeft mijn bedrijf begeleiding nodig bij de teams?

Er zijn een aantal kenmerken die erop kunnen wijzen dat teamondersteuning gunstig is voor een bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Teams communiceren niet, of op een negatieve manier met elkaar
  • De sfeer binnen een team is verstoord
  • Er is behoefte aan een opfriscursus; teamcoaching van een aantal sessies om te kijken hoe het er nu met een team voor staat
  • Er is behoefte aan groepsintervisie. Als procesbegeleider help ik bij het verkrijgen van inzicht in het functioneren binnen teams – denk aan het in kaart brengen van kwaliteiten en valkuilen maar ook kijken waar werknemers binnen teams tegenaan lopen in de praktijk

Een voorbeeld van Teamondersteuning

Ben je benieuwd naar een voorbeeld van hoe teamondersteuning bijdraagt in de verbondenheid en samenwerking binnen teams? Lees dan mijn terugblik op een team-evaluatie na een periode van coronabesmettingen en sluitende afdelingen bij Liemerije.

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo
Waarmee kan ik je helpen?